پنج چيز دل را صفا مي دهد و سختي قلب را بر طرف مي كند
توسط : آقا كمال

پيامبر اكرم(ص):


پنج چيز دل را صفا مي دهد و سختي قلب را بر طرف مي كند:


1) همنشيني با علما


2) دست بر سر يتيم كشيدن


3) نيمه شب استغفار كردن


4) كم خوابيدن


 و 5) روزه گرفتن


خداوند توفيق انجام اين اعمال را نصيب ما بگرداند.

.يا علي

التماس دعا

يکشنبه 9/2/1386 - 15:37
پسندیدم 0
UserName