دوتا ادم برفي.......
توسط : ronak_18

 

دو تا ادم برفي در دو طرف رودخانه اي با ديدن هم عاشق هم مي شن . اونا از عشق هم اب شدن تا شايد تو اب رودخانه بهم برسن

 

 
يکشنبه 9/2/1386 - 14:24
پسندیدم 0
UserName