ادیان چين و ژاپن 1

 كنفوسيانيسم
كنفوسيوس (Confucius) حكيم و سياستمدار چينى آيين تازه اى براى مردم چين آورد كه با وجود مقبوليت عامه ، پس از چندى از رونق افتاد و جاى خود را به آيين بودا داد.

يکشنبه 9/2/1386 - 12:37
پسندیدم 0
UserName