وقتي...
توسط : goolrooz2
          وقتی به تنهایی فکر می کنم تنهاتر می شم. وقتی تنها می شم تازه می فهمم که چقدر دوروبرم شلوغه. وقتی هم هستند ترس اینکه یه روز هیچکس نباشه تمام بدنم رو می لرزونه. وقتی هیچکس نیست فکر اینکه یه روز همه دور هم جمع میشیم قلبمو آروم می کنه   
يکشنبه 9/2/1386 - 12:23
پسندیدم 0
UserName