كاش در اين قفس بسته تنگ...
توسط : goolrooz2
 کاش در اين قفس بسته تنگ گل ازادي من مي خنديد آن کبوتر که لب بام نشست کاش احساس مرامي فهميد اگه منو تنها بزاري دنيا به عشق شک مي کنه هر کي دلش جاي ديگست عشقو مي خواد ترک بکنه نفس زدم از ته دل ,معصومه اين قلب به خدا نزار بشه محال واسش باور عشق آدما...
يکشنبه 9/2/1386 - 12:21
پسندیدم 0
UserName