چند چيز را فراوان ياد كنيد...
توسط : نگارینا
امام حسن عسكري (ع) ميفرمايند:
چند چيز را فراوان ياد كنيد:1-ياد خدا   2-ياد مرگ  3-تلاوت قرآن   4-صلوات بر پيامبر(ص)، زيرا صلوات بر رسول خدا ، ده حسنه دارد.
 
                                   ( تحت العقول ، ص488)
يکشنبه 9/2/1386 - 12:11
پسندیدم 0
UserName