بمیرم
توسط : z1e3i6n2

در راه رسیدن بتو گیرم که بمیرم         اصلا بتو افتاد مسیرم که بمیرم

 یک قطره د آبم و در اندیشه ی دریا      افتادم و باید بپذیرم که بمیرم

يکشنبه 9/2/1386 - 11:36
پسندیدم 0
UserName