دل

من و دل از دل و جان هر دو خریدار توایم

دل ندارد به خدا هر که خریدار تو نیست

يکشنبه 9/2/1386 - 11:32
پسندیدم 0
UserName