یا علی بن موسی الرضا(ع)

یا علی بن موسی الرضا(ع)

دلم

ایمانم

و همه ی باورم را

به مشبکهای ضریحت که پنجره های

آسمان اند گره زده ام.

يکشنبه 9/2/1386 - 11:29
پسندیدم 0
UserName