.

من و این سوز تنهایی

من و درد و شکیبایی

تو اینجا با منی اما

نگاهم سخت نابیناست

يکشنبه 9/2/1386 - 11:29
پسندیدم 0
UserName