ده به
توسط : z1e3i6n2

برخورد تلخ صادقانه را به برخورد شیرین منافقانه ترجیح میدهم

يکشنبه 9/2/1386 - 11:16
پسندیدم 0
UserName