هر شب دعا ...
توسط : morteza_1362

 

کنم هر شب دعایی که از دلم بیرون رود مهرش

ولی آهسته می گویم الهی بی اثر باشد

يکشنبه 9/2/1386 - 10:54
پسندیدم 0
UserName