درد جدایی
توسط : morteza_1362

اگر در دل می دیدم غم درد جدایی را

به دل هرگز نمی دادم خیال آشنایی را

يکشنبه 9/2/1386 - 10:43
پسندیدم 0
UserName