تار عنکبوت خاص برای ابزار پزشکی و فنی ساخته شد

محققان آلمانی با استفاده از روش اصلاح ژنتیکی تار عنکبوت جدیدی را تولید کردند.
 تار عنکبوت که قوی تر از فولاد و قابل ارتجاعی تر از لاستیک است در صورت امکان تولید در سطح انبوه، ماده مناسبی برای استفاده در ابزار پزشکی و فنی به شمار می رود.

تیمی از محققان دانشگاه فنی مونیخ با استفاده از روش مهندسی ژنتیکی یکی از پروتئین های تارهای نوعی عنکبوت باغی اروپایی را به وجود آوردند.

دانشمندان با تجزیه این پروتئین به وجود دو وضعیت مایعی متفاوت در آن پی بردند که یک مرحله شامل شکل گیری مولکولی حاصل از ترکیب دو مولکول کوچکتر یکسان و دیگری عبارت از ترکیب چند مولکول با هم بود.


محققان با افزودن فسفات پتاسیم که منجر به جمع شدن تارهای ابریشم در کنار هم می شود، این مایع را به رشته هایی تبدیل  کردند.

يکشنبه 9/2/1386 - 10:13
پسندیدم 0
UserName