براي همين است که مي توانيم با هم دوست باشيم
توسط : padeshahedel

من خوشحالم که خودم هستم

زيرا من شبيه تو نيستم

تو هم خوشحال باش که خودت هستي

چون اصلا" شبيه من نيستي

براي همين است که مي توانيم با هم دوست باشيم

و چه خوب است دوستي دوتا آدم مثل ما

که اصلا" شبيه هم نيستند

اما همديگر را دوست دارند...

يکشنبه 9/2/1386 - 9:58
پسندیدم 0
UserName