حـضـرت امـام در مـورد انتخاب همسر آینده خویش چنین مى گوید:

 

((من نمى خواهم از خمین همسر بگیرم, چون مى خواهم کفو خودم باشد. اگر خودم درس مى خوانم, مى خواهم هـمـسـرى بگیرم که هم فکر من باشد. در نتیجه باید از قم زن بگیرم و از خانواده روحـانـى و هم شان خودم)).

يکشنبه 9/2/1386 - 8:52
پسندیدم 0
UserName