با مومنین ومردم...

 

پیامبر گرامى اسلام مى فرمایند:

با مؤمنین و مردم _ مخصوصاً اهل خانه، همسر و فرزندان _ با چهره گشاده و روى باز دیدار کن. که روى خوش و چهره باز موجب جذب دلها و افزونى محبتها مى گردد.

يکشنبه 9/2/1386 - 8:48
پسندیدم 0
UserName