دعا
توسط : mahmoodrezaeian

بارخدايا !پيماني راكه با خود بستم وتووفايي از من نيافتي ،برمن ببخشاي .

نهج البلاغه

يکشنبه 9/2/1386 - 8:43
پسندیدم 0
UserName