نقره ضد ميكرب است
 

 

 

"لا تختموا بغير الفضه فان رسول الله عليه و آله قال" جز انگشتر نقره بدست مكنيد زيرا پيامبر فرمود خدا پاك نكند دستي كه در آن انگشتر آهن باشد.

نقره صد ها بار بيش از ساير مواد ضد عفوني كننده موثر است و 650 ميكرب را از بين مي برد . شايد خود شما كه هميشه يك انگشتر نقره با نگين عقيق در دست داريد ,اطلاع نداشته باشيد كه چه خاصيت بزرگي در اين فلز گرانبها هست وچگونه بدون اينكه خود بدانيد  مراقب سلامت شماست.اخيرا"  دكتر هاري ماركراف استاد  پزشكي دانشگاه سانت دويس  پس از آزمايشهاي متعدد اعلام كرد كه نقره صدها بار بيش از ساير داروهاي ضد عفوني و ضد ميكرب , ميكربها را از بين مي برد در حاليكه  نقره به تنهايي مي تواند   650  ميكرب را نابود كند  بدون اينكه مانند  ديگر ضد عفونيها عوارض بعدي بر جاي گذارد.استاد ديگري بنام  چالز  فوكس  دارويي از نقره تهيه كرده است  به نام   سولفاديازين نقره , كه در معالجه سر ما خوردگي و جوش هاي پوستي و در  هفتاد در صد سوختگيهاي جلدي مورد استفاده قرار مي گيرد .همچنين شر كت هاي هواپيمايي انگلستان , سويس , آلمان , اسكانديناوي, فرانسه ,كانادا , ايتاليا  , ژاپن  و... از آن در داخل هواپيما به عنوان يك ميكرب كش قوي استفاده مي كنند  . حتي در سويس براي ضد عفوني كردن آب آشاميدني شهر از نقره استفاده مي كنند. فضه ( نقره ) در تفريح و دلگشايي قلب , نزديك به  يا قوت  است . براي بد بويي دهان  و رفع رطوبتهاي لزج و عفونت بلغم و ماليخوليا , ديوانگي , وسواس , سرفه , استسقا , طحال , سنگ مثانه و كليه ها سودمند است . ضمادش تحليل  برنده  ورمها  و با جيوه كشته شده براي رفع بواسير  مفيد است .نقره در  داروهاي  چشم جهت روشنايي  و تقويت  چشم سودمند است  , مصلح ضرر   نقره ,   كتيرا  است . گوگرد خام باعث  سياهي آن مي شود  اما  ماليدن نمك رفع سياهي آن كند  فلز سيم با گوگرد در حرارت سولفور دارژان بوجود مي آيد .

يکشنبه 9/2/1386 - 8:16
پسندیدم 0
UserName