کتاب برای کودکان نوپا
 

در دوره نوپايي ، مناسب ترين كتاب ها براي كودكان كدامند؟ 

 داستان هاي كوتاه در باره موضوع هاي مختلف و متنوع .  

كتاب هاي كارتي ( هرصفحه از كتاب يك كارت جداگانه است) و داستان هايي كه از زندگي روزمره كودك سرچشمه گرفته اند. 

 كتاب هايي كه اشعار موزون دارند و بچه ها مي توانند آنها را تكراركنند. 

 كتاب هايي كه مضمون واحدي دارند . به طور مثال درباره شكل هاي هندسي، رنگ ها يا حروف الفبا نوشته شده اند.

يکشنبه 9/2/1386 - 7:34
پسندیدم 0
UserName