ده نوع جهالت
توسط : آقا كمال
بسمه تعالي
روايتي از حضرت رسول(ص) هست كه فرمودند: ده چيز از جهالت است:
1) ترك دعاي والدين در هر روز.
2) هر روز قرآن نخواندن.
3) بي سلام و دعا از قبور گذشتن.
4) از عالم همسايه تعليم ديني نگرفتن.
5) در مسجد دو ركعت نماز نخواندن.
6) جواني را به غفلت ضايع نمودن.
7) حرمت پيران نداشتن.
8) اجابت دعوت دوستان نكردن.
9) سير خوردن با داشتن همسايه گرسنه.
و 10) پيش ار نماز جمعه از شهر در آمدن. . .

يا علي. دعا فراموش نكنيد.
يکشنبه 9/2/1386 - 0:43
پسندیدم 0
UserName