اطلاعات جالب
توسط : 123456852
  يك متخصص چشم پزشكي به كاربران رايانه‌توصيه كرد هنگام استفاده‌از رايانه براي جلوگيري از خشكي ، ضعيفي و سوزش چشم، دائم پلك بزنند. به گزارش ایرنا، دكتر "علي زماني " افزود:يكي‌ازعلت‌هاي رو به افزايش مراجعه مردم به مطب‌هاي چشم پزشكي در سالهاي اخير، ضعيفي و خشكي چشم‌به‌خاطراستفاده مستمراز رايانه به‌خصوص در بين كارمندان و قشر دانش آموزي و دانشجويي است.

 وي بااشاره به اين كه يكي از دلايل اصلي سوزش چشم هنگام كار با رايانه، كاهش ميزان پلك زدن است، اظهار داشت:اين مسئله به همراه خيره شدن به صفحه مانيتور و تمركز بر روي موضوع كار، سبب مي‌شود پلك هامدت بيشتري باز بماند و در نتيجه اشك روي سطح چشم سريع تر تبخير و باعث سوزش چشم شود.
وي‌افزود:با توجه به اين كه رايانه جزوملزومات خانه‌ها شده است بايد كليه افراد خانواده براي تضمين سلامتي چشم و گردن خود توصيه‌هاي ايمني و سلامتي را هنگام استفاده از آن به كار ببرند.
وي درجمع متخصصين چشم پزشكي، گفت: افراد بايد سعي‌كنند به‌هنگام‌استفاده از كامپيوتر به طور ارادي براي تامين آب و اشك چشم پلك بزنند و ترجيحااز رنگ سفيد و آبي براي صفحه كار رايانه استفاده كنند.
زماني افزود : مركز مانيتور بايد حدود
۱۰تا ۲۰سانتي متر پائين تر از چشمان كاربران باشد، چون اين وضعيت علاوه‌براينكه باعث مي‌شود پلك‌هاپائين تر قرار بگيرد ، سطح كمتري از چشم در معرض نور رايانه قرار مي‌گيرد.
وي تصريح كرد: صفحه مانيتورها نبايد هنگام استفاده كاربران در معرض نور باشد.
اين‌پزشك متخصص چشم،اضافه كرد: كاربران بايد به چشمان خود بعد از هرپنج تا
۱۰دقيقه پنج ثانيه استراحت بدهند، چون اين كار علاوه بر استراحت دادن به چشم باعث تامين اشك چشم و جلوگيري از خشكي چشم مي‌شود.

 

يکشنبه 9/2/1386 - 0:40
پسندیدم 0
UserName