بخشش
توسط : zhoolideh

بخشش خوب است وبهتر از ان فراموش كردن است.

شنبه 8/2/1386 - 20:57
پسندیدم 0
UserName