پارسايي
توسط : MAHMOUD

مرد پرهيزكار هرگز پارسايي خود را نمي سنجد.

                                پاسگال

شنبه 8/2/1386 - 17:59
پسندیدم 0
UserName