كسي كه در گناه اندك ...
توسط : MAHMOUD

كسي كه در گناه اندك از خدا نترسد در گناه بسيار هم از او نمي ترسد

امام رضا (ع)

شنبه 8/2/1386 - 17:54
پسندیدم 0
UserName