آغوش باز کن
توسط : z1e3i6n2

مهربانا کاش می توانستم با تمام وجود ترا در بر بگیرم و زار زار از این بد بندگی ام برایت گریه کنم می دانم که هر جا باشم تو آنجا حضور داری و در کنار منی پس آغوش باز کن و صدای ناله هایم را بشنو! ! !

شنبه 8/2/1386 - 16:54
پسندیدم 0
UserName