غرور
 

ای مردم! 

 نگذارید غرور تسخیرتان کند،

 

ولی غرور کسی را نشکنید.

شنبه 8/2/1386 - 15:20
پسندیدم 0
UserName