آسمون عصر هاي جمعه، مثل من بهونه گيره ...
توسط : padeshahedel

دل پريشونم، پريشونم كه اربابم نيومد

بعد عمري عاشقي، حتي يه شب خوابم نيومد

آسمون عصر هاي جمعه، مثل من بهونه گيره بارون گريه باهات حرف ميزنه، كه خيلي ديره

شنبه 8/2/1386 - 11:19
پسندیدم 0
UserName