اي مغرور
توسط : montazer_mj

اي ....مغرور برخيز ودر آينه نگاه كن

تو نيستي,چون تو نيستي

پس به چه مغرور شده اي به نيستي

تو هستي,اما خودت نيستي,اوست كه در تو دميده وتو هستي

وگرنه تو نيستي

پس مغرور نباش چون او هستي ,كه هستي

شعر از مرضيه.ج
شنبه 8/2/1386 - 11:12
پسندیدم 0
UserName