کفاره گناهان

 

حضرت رضا (ع) فرمودند :

هر کس قادر برکفاره گناهان خود نباشد صلوات بسيار بفرستد که صلوات بر محمد و آل محمد گناهان را مي ريزاند .

شنبه 8/2/1386 - 9:54
پسندیدم 0
UserName