آمارهای فضایی
توسط : blueaster
مورچه هميشه بر روي سمت راست خود سقوط مي كند.

 

فندك قبل از كبريت اختراع شد.

علاوه بر اثر انگشت اثر زبان هر فرد نيز متفارت است.

سوسك مي تواند ۱۰ روز بدون سرش زندگي كند.

اگر مي خواهي از آرواره تمساح جان سالم به در ببري انگشت هايت را در چشم هايش فرو كن . فورا به شما اجازه مي دهد كه فرار كني.

در دنيا تعداد جوجه ها بيشتر از تعداد آدم هاست.

ضد گلوله، ضد آتش و برف پاك كن هاي جلوي شيشه ماشين ها و چاپگرهاي ليزري توسط زنان اختراع شده است.

شنبه 8/2/1386 - 8:2
پسندیدم 0
UserName