گاهی فقط باید چیزی آموخت
توسط : blueaster

به صعود خود ادامه دهيد ممكن است تا قله قدمي بيشتر باقي نباشد.

مشكلات خود را بر ماسه ها بنويسيد و امتيازاتتان را بر سنگ مرمر.

اگر از هر چيزي بهترينش را نداري، از هر چيزي كه داري بهترين استفاده را بكن.

خيلي وقت ها معناي برخورد با مسئله، اين نيست كه بايد كاري كرد، بلكه معنايش اين است كه بايد چيزي آموخت.

شنبه 8/2/1386 - 7:50
پسندیدم 0
UserName