جلوگیری از تغییر پس زمینه
توسط : amircbr2006

اول وارد منوی Run  شوید سپس دستور Regedit را تایپ کنید

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop]

و يك مقدار DWORD به نام NoChangingWallpaper بسازيد و به آن مقدار يك بدهيد.

جمعه 7/2/1386 - 21:46
پسندیدم 0
UserName