شمع روشن...
توسط : ali_ 110

آسمان برزمين منّت گذاشت و روزهاي انتظار را به روشني صبح بخشيد . آن روز كه يازدهمين ستاره ي درخشان آفرينش قدم بر سياهي آسمان دلها گذارد، ملائكه غرق در شادي در بزم بهشتي آمدنش را به يكدگر بشارت مي دادند . او مرهمي شد بر زخم هاي كهنه ي انسان ها و شمع روشني در چشم هاي كم سو!!!

جمعه 7/2/1386 - 20:37
پسندیدم 0
UserName