حضرت محمد (ص)
توسط : blueaster

 سرکشی آفت شجاعت است.

 

خودپسندی آفت جمال است.

 

فراموشی آفت دانش است.

 

سفاهت آفت بردباری است.

 

اسراف آفت بخشش است.

 

دروغ آفت سخن است.

 

تفاخر آفت شرافت است.

 

هوس آفت دین است.

جمعه 7/2/1386 - 18:18
پسندیدم 0
UserName