خداي من
توسط : haji bina

بسم الله ارحمن الرحيم
خداي من
از:صديقي نخجواني-آبادان
زكارمن چوتو خود آگهي.چه گويم باز
تويي پناه من اي كارساز بي انباز
نياز و راز دلم را تو نيك ميداني
مرا دگر چه نيازي بود به راز و نياز
چه رازها كه زنامحرمان نهان دارم
تويي يگانه خبير وبصير و محرم راز
زكاربسته خود.شكوه ها چه آغازم؟
چو آگهي زانجام كارم از آغاز
به كار من سرو سامان.زقدرت تو بود
كه كارها همه بر قدرت تو گردد باز
اگر تو ره ننمايي كجا توان دريافت
فراز را ز نشيب.ونشيب را ز فراز
اميد بنده شرمنده نيست جز كرمت
كرم نما كه تويي كارساز بنده نواز
زبارگاه تو مهجور ودور كرده مرا
هواي بيش وكم وآرزوي دور ودراز
كجاست راه حقيقت؟كجاست راهنما؟
خداي من.تو مرا وارهان ز قيد مجاز
ز آب ديده مگر چاره اي شود پيدا
كه خود به سوز و گدازم درون آتش آز
"صديقي"وسر تسليم وخاك درگه تو
كه كيمياي مراد است بهر اهل نياز
                                                                                    .
وبلاگ معلم

جمعه 7/2/1386 - 6:37
پسندیدم 0
UserName