زندگي يعني...
توسط : montazer_mj

زندگي يعني بخشش وبخشش يعني زندگي

زندگي يه هديه ست

جمعه 7/2/1386 - 5:53
پسندیدم 0
UserName
x