جلب محبت
توسط : montazer_mj
اگه مي خواهي كسي را نسبت به خودت جلب كني سعي نكن آن شخص را نسبت به ديگران متنفر كني.
جمعه 7/2/1386 - 5:50
پسندیدم 0
UserName
x