حماقت يعني...
توسط : montazer_mj

حماقت كدام است؟

آنستكه دل به دنياي فاني دهي وآخرت را كه دايم وباقي است ترك نمائي

جمعه 7/2/1386 - 5:20
پسندیدم 0
UserName
x