توصيه
توسط : tafsirenoor
قبل از ازدواج  چشمهايت راخوب باز كن و بعد از ازدواج چشمهايت را ببند.
جمعه 7/2/1386 - 1:42
پسندیدم 0
UserName