كلام مولا

مولاي متقيان علي (سلام الله عليه )  مي فرمايند :

دو شخص كمر مرا شكستند :  

دانشمند بي پروا   و   جاهل مقدس نما

پنج شنبه 6/2/1386 - 21:44
پسندیدم 0
UserName