ابر بارنده به دريا ميگفت.....
توسط : ronak_18

 

****************************************

 

ابر بارنده به دريا مي گفت من نبارم تو کجا دريايي , در دلش خنده کنان دريا گفت ابر بارنده تو خود از مائي

 

****************************************

پنج شنبه 6/2/1386 - 20:49
پسندیدم 0
UserName
x