زرد است كه لبريز حقايق..........
توسط : ronak_18

زرد است که لبريز حقايق شده است تلخ است که با درد موافق شده است شاعر نشدي وگرنه مي فهميدي پاييز بهاري است که عاشق شده است

پنج شنبه 6/2/1386 - 20:45
پسندیدم 0
UserName
x