درسر زمين عشق........
توسط : ronak_18

در سرزمين عشق رشته کوهي است به نام صفا که اين رشته کوه آبرفتي دارد به نام وفا و اين آبرفت به پيچي مي رسد به نام وداع به اميد اينکه هرگز به اين پيچ نرسيم.  

 

 

 

 
پنج شنبه 6/2/1386 - 20:42
پسندیدم 0
UserName