قانون اخر نيوتن.........
توسط : ronak_18

*********************************************

قانون آخر نيوتن

:
سيب مي افته فقط به خاطره تو چون تو تنها جاذبه ي زمين هستي .

*********************************************

پنج شنبه 6/2/1386 - 20:40
پسندیدم 0
UserName
x