بي تو نه امور ادم.....
توسط : ronak_18

 

 

 

بي تو نه امورجهان لنگ ميشه 

 نه بين زمين و اسمون جنگ ميشه
نه کوه اب ميشه
نه اب سنگ ميشه
فقط دل من واسه تو تنگ ميشه

 

 


 
پنج شنبه 6/2/1386 - 20:17
پسندیدم 0
UserName