غمگساري ياران (از سروده هاي حضرت آيت الله خامنه اي)
توسط : MOTTAHET

 

زآه سينه سوزان ترانه مي سازم

چو نِي زمايه جان اين فسانه مي سازم

***

 

به غمگساري ياران چو شمع مي سوزم

براي اشك دمادم بهانه مي سازم

***

 

پَرِ نسيم به خوناب اشك مي شويم

پيامي از دل خونين روانه مي سازم

***

 

نمي كَنم دل از اين عرصه شقايق فام

كنار لاله زخانه آشيانه مي سازم

***

 

در آستانِ به خون خفتگان وادي عشق

برون زعالم اسباب خانه مي سازم

***

 

چو شمع بر سر هر كشته مي گذارم جان

زيك شراره هزاران زبانه مي سازم

***

 

زپاره هاي دل و جان شلمچه رنگين است

سخن چو بلبل از آن عاشقانه مي سازم

***

 

سر و تن و دل و جان را به خاك مي فكنم

براي تير تو چندين نشانه مي سازم

***

 

كشم به لجّه شوريدگي بساط "امين"

كنون كه رخت سفر چون كرانه مي سازم

 

SEPAH

 

 

پنج شنبه 6/2/1386 - 17:29
پسندیدم 0
UserName
x