صاحب قوي ترين قلب در موجودات زنده
توسط : MOTTAHET
   قلب "شتر گاو پلنگ" يا همان زرافه خودمان از همه موجودات قوي تر است؛ اين حيوان نجيب و بي آزار، شش متر قد دارد و فاصله قلب او تا مغزش حدود چهار متر است. قبول كنيد كه رساندن خون به ارتفاع چهار متري، چه قلب پرقدرت و محكمي نياز دارد.
   با اين حال قلب انسان شاگرد كوچك قلب قناري هم نمي شود؛ چون قلب قناري هر دقيقه 1000 بار مي زند ولي قلب انسان دقيقه اي 72 بار مي زند؛ در عوض قلب فيل هر دقيقه 25 بار مي زند.
 
 

SEPAH                                                                                                                                

پنج شنبه 6/2/1386 - 17:25
پسندیدم 0
UserName
x