من غروب عشق.....
توسط : ronak_18

من غروب عشق خود را در نگاهت ديده ام.... من بناي ارزو ها را زهم پاشيده ام.... آنچه بايد من بفهمم اين زمان فهميده ام.... در دل خود من به عشق پوچ تو خنديده ام

پنج شنبه 6/2/1386 - 17:8
پسندیدم 0
UserName
x