زن در ضرب‌المثل‌هاي ملل
توسط : dj_chiken1990

زنان سوژه ضرب‌المثل‌هاي متعددي هستند و اين مطلب تنها مربوط به ايران نيست. نگاهي داريم به چند ضرب المثل درباره زنان از کشور‌هاي مختلف جهان:

انگليسي:
زن شري است مورد نياز.

زن فقط يک چيز را پنهان نگاه مي‌دارد آنهم چيزي است که نمي‌داند.

هلندي:
وقتي زن خوب در خانه باشد، خوشي از در و ديوار مي ريزد.

استوني:
از خاندان ثروتمند اسب بخر و از خانواده فقير زن بگير.

فرانسوي:
آنچه را زن بخواهد، خدا خواسته است.

انتخاب زن و هندوانه مشکل است.

بدون زن، مرد موجودي خشن و نخراشيده بود.

آلماني:
کاري را که شيطان از عهده بر نيايد زن انجام مي‌دهد.

وقتي زني مي‌ميرد يک فتنه از دنيا کم مي‌شود.

کسي که زن ثروتمند بگيرد آزادي خود را فروخته است.

آنکه را خدا زن داد، صبر همه داده.

گريه زن، دزدانه خنديدن است.

يوناني:
شرهاي سه‌گانه عبارتند از: آتش، طوفان، زن.

براي مردم مهم نيست که زن بگيرد يا نگيرد، زيرا در هر دو صورت پشيمان خواهد شد.

گرجي‌ها:
اسلحه زن اشک اوست.

ايتاليايي:
اگر زن گناه کرد، شوهرش معصوم نيست.

 

 

تو رو خدا نظر بدید

پنج شنبه 6/2/1386 - 16:0
پسندیدم 0
UserName